Андреев Инвест е създадена през 2006г., като част от строителната група Билд Инвест и Андреев Билдинг Къмпани, компании в строителния бизнес от 1990г. и с вече 16 години опит, притежаващи собствена строителна база, бетонов възел, арматурен двор и нужната механизация за изпълняване на средни по големина проекти.

Ние не сме фирма за недвижими имоти, защото не целим продажба на конкретен обект, получавайки комисионна за това, нито нашата цел е еднократен акт на покупко – продажба на даден имот избягвайки всички последващи рискове.

Ние следвайки новите тенденции в пазарана на недвижими имоти се стремим да бъдем гъвкави, осъществявайки връзката между продавач, проектант, строител от една страна и крайния клиент от друга, поемайки всички рискове възникващи по време на изпълнението на даден обект. Като Ви пестим пари и време, а също гарантираме качественото и срочно изпълнението на обектите чрез наше участие в инвестицията с 15% – 25% от общия обем.