Дейности: 
Проучване

Освен да Ви предложим нашите вече завършени, в процес на строителство или нашите обекти на зелено, Ние от Андреев Инвест искаме да Ви представим Нашата иновационна услуга.

По ваше желание можем да направим проучване за конкретен район представлящ интерес за вас и да намерим парцел, отговарящ на зададените от вас параметри:
- цена
- големина на парцела
- дистанция до морето;
- панорама;
- големина на населеното място;
- комуникации и инфраструктура;
- отдалеченост от най- близкото летище;
- отдалеченост от най -близкия голям град;
- вид на желаното бъдещо строителство /къщи, апартаменти, хотели/

След избиране на подходящ имот или ако притежавате вече такъв, Ние съгласно вашите инвестиционни намерения можем да изготвим идеен проект и да ви дадем конкретна цена за цялостното завършване със съответните срокове.Като Вие отново получавате краен продукт и пестите пари и нерви, защото в дадената от нас цена се включва:
- смяна на статута на земята ако се налага
- изготвяне на Подробно Устройствени Планове
- изготвяне на идейни проекти за бъдещото строителство
- изготвяне на работни проекти по всички части
- осугиряване на комуникации до парцела – ток, път, вода и канал
- строителни и довършителни работи
- озеленяване
- изграждане на басейни

Като ние при ваше желание и в зависимост от големината на инвестицията можем да се включим като съинвеститори с 15% – 20% от общия обем, като по този начин Ви гарантираме действително актуално предложение, както и персонална заинтересованост от наша страна за срочно и качествено изпълнение.

Като при подписване на договор за цялостно изпълнение на обекта Вие ни дължите 0% комисионна от покупката на имота.

Ако имате време и пари за губене Ние можем да ви предложим всяка една от по – горе описаните услуги като индивидуално изпълнение.