Разпределение            

Вход “A”
Етаж 1

Етаж 2

Етаж 3

Етаж 4

 

Можете да изтеглите пълна информация от следния линк:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwsjYV4p3we2YUZQZXRGTDZrSHc&usp=sharing