ИМОТ ЗП Об. ч. Мазе Общо Цена в Euro
ВХОД А
2 етаж
Ат. 1 96.92 21.50   118.42 76,500 €
ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
Гараж 5-6 34.04 7.68   41.72 20,500 €
Гараж 7-8 33.62 7.60   41.22 20,500 €
Гараж 9-10 31.86 7.19   39.05 19,500 €
Гараж 11-12 31.76 7.16   38.92 19,500 €
Гараж 13-14 36.52 8.25   44.77 22,000 €
Гараж 15-16 33.61 7.60   41.21 22,500 €
Гараж 17 18.36 4.15   22.51 11,200 €
НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ
Гараж 8 30.46 6.88   37.34 18,500 €
Гараж 9 25.93 5.86   31.79 15,800 €
Гараж 12-13 32.24 7.28   39.52 19,500 €
Гараж 14-15 32.62 7.37   39.99 19,500 €
Гараж 24 18.04 4.08   22.12 12,000 €
Гараж 27 18.04 4.08   22.12 12,000 €

Можете да изтеглите пълна информация от следния линк:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwsjYV4p3we2RE1SX1diVFMtYm8&usp=sharing