Андреев Инвест

За нас

Андреев Инвест е частна компания основана през 2006г. в гр.Варна, която е създадена за да работи в една нова сфера в пазара на недвижими имоти,а именно подготовка на готови инвестиционни предложения и тяхната реализация, като по този начин предпазва своите клиенти от рискови инвестиции и същевременно предлагаме разумни цени на готовия краен продукт.

Андреев Инвест работи както с крайни клиенти така и с малки и средни инвеститори предлагайки им възможности за включване в ново строителство на етап идейни проекти или в процеса на строителството
на сгради от апартаментен тип.

Ние в Андреев Инвест не само можем да предложим високо качество на строителството, но и постоянно надграждане на използваните в процеса материали следвайки последните тенденции в фасадните системи,
системи за цялостно отопление и охлаждане на сградите, умни домове и други. Като по този начин гарантираме на инвеститора действително актуално предложение, както и запазване и покачване на стойността на нашите обекти създавайки Устойчиви сгради от ново поколение.