Андреев Инвест е частна компания, която е създадена за да работи в една нова сфера в пазара на недвижими имоти,
а именно подготовка на готови инвестиционни предложения, като по този начин предпазва своите клиенти от рискови
инвестиции и същевременно предлагаме разумни цени на готовия краен продукт.


Андреев Инвест работи както с крайни клиенти така и с малки и средни инвеститори предлагайки им
възможности за включване в ново строителство на етап идейни проекти или в процеса на строителството
на сгради от апартаментен тип. 


Ние в Андреев Инвест не само можем да предложим високо качество на строителството, но и постоянно
надграждане на използваните в процеса материали следвайки последните тенденции в фасадните
системи,
системи за цялостно отопление и охлаждане на сградите, умни домове и други. Като по този начин гарантираме
на инвеститора действително актуално предложение, както и запазване и покачване
на стойността на нашите
обекти създавайки Устойчи сгради от ново поколение. 

Актуални Предложения

Проект: Евсиноград
град: Варна
Статус: Завършен 2019
Проект: Идеален дом
град: София
Статус: Завършен 2018
Проект: Gliko SeaSide Residence
град: Бяла
Статус: Завършен 2014
Проекти Дейности Контакти